Бібліотеки сплавів для ручних аналізаторів: які є і як з ними працювати

Нині в різних галузях промисловості широко використовується величезна кількість різноманітних сплавів, від якості яких залежать експлуатаційні характеристики продукції, що виготовляється з них. Тому аналіз вмісту металів і сплавів, а також їхньої відповідності певним стандартам, є одним із головних завдань контролю якості на виробництві. Метод РФА чудово підходить для вирішення цього завдання, оскільки він є неруйнівним і дає змогу швидко та надійно аналізувати велику кількість зразків. Однією з причин популярності цього методу є те, що сучасні портативні РФА-аналізатори здатні кількісно визначити елементний склад менш ніж за хвилину, а вбудовані марочники (бібліотеки) сплавів дають змогу одразу перевірити, чи відповідає виміряний склад якомусь стандарту.

Бібліотеки сплавів являють собою великі бази даних, що містять інформацію про хімічний склад сплавів, а також допустимі відхилення від стандарту. Як правило, використовуються міжнародні марочники сплавів, такі як ГОСТ, AISI, DIN або UNS, але також можуть налаштовуватися і користувацькі. Стандартні бібліотеки зазвичай присутні в пам’яті приладу під час купівлі, але в разі потреби можна також встановити користувацькі або відсутні бібліотеки. Користувацькі бібліотеки створюються оператором приладу і можуть містити набори стандартів, що використовуються на конкретному підприємстві. Таким чином, вони можуть містити унікальні марки сплавів, відсутні в стандартних бібліотеках, або обмежену кількість марок, що використовуються в конкретному виробничому процесі.

У ручних РФА аналізаторах Elvatech є кілька режимів роботи з бібліотеками сплавів. Основна їхня відмінність полягає в тому, на скільки швидко і в якому вигляді необхідний результат аналізу.

Режим відповідності сплаву

Найпростіший спосіб роботи з марочниками сплавів – це режим відповідності сплаву (режим ТАК/НІ). У цьому режимі користувач обирає марку сплаву, що його цікавить, поріг відповідності, і після вимірювання прилад автоматично визначає, чи відповідає виміряний сплав даному стандарту. Це дуже зручно під час контролю якості вхідної сировини, оскільки для вимірювання в цьому випадку потрібні лічені секунди, що дає змогу швидко перевіряти велику кількість проб. Плюс цього методу полягає в тому, що користувач може задавати поріг відповідності, за якого аналізована проба задовольняє його вимогам. Це дає змогу відсортувати схожі марки сплавів із незначними відхиленнями в хімічному складі.

Режим порівняння зі сплавом

Один з альтернативних способів роботи з бібліотеками сплавів – це порівняння з вимірюваним сплавом. Для цього спектрометр проводить порівняння складу, отриманого під час вимірювання, зі складом стандартного сплаву, наявного в бібліотеці. Причому це може бути як міжнародний стандарт, так і призначений для користувача, який було додано в пам’ять приладу користувачем вручну. Це дає змогу не тільки перевірити, чи відповідає сплав нормам стандарту, а й визначити, наскільки значно або незначно відрізняється його склад від необхідного і за якими хімічними елементами.

Під час вимірювання невідомого зразка прилад здатний знайти найбільш підходящу марку сплаву, що відповідає виміряному складу. Це дає змогу швидко ідентифікувати будь-який стандартний сплав. Однак, іноді кілька марок можуть відрізнятися тільки елементами, які неможливо виявити методом РФА, особливо це актуально для сталей, оскільки вуглець не виявляється за допомогою РФА методу. У цьому випадку користувачеві буде надано список марок, що задовольняють виміряним концентраціям виявлених елементів.

Таким чином, портативні РФА аналізатори є універсальними інструментами для аналізу елементного складу матеріалів. Вони також надають оператору швидкий доступ до бібліотек стандартів і можливість редагувати їх, створюючи користувацькі набори стандартів. Бібліотеки сплавів дають змогу користувачам швидко і надійно перевіряти відповідність деталі або матеріалу, що цікавить, встановленим будь-яким стандартам, міжнародним або призначеним для користувача, або ідентифікувати марку стандартного сплаву, якщо вона невідома.