Аналізатори за директивою RoHS / WEEE

Багато міжнародних директив регулюють вміст шкідливих елементів у споживчих товарах, щоб зменшити їх шкідливий вплив на здоров’я людей і навколишнє середовище. Найкращим методом для вимірювання вмісту важких металів та інших токсичних речовин є рентгенофлуоресцентний аналіз. РФА має високу чутливість до важких металів (свинець, ртуть, хром, сурма та ін. можуть бути виявлені на рівні в 1 ч/млн), високу продуктивність, а також дає змогу проводити неруйнівний аналіз.

RoHS/WEEE

Рентгенофлуоресцентні спектрометри ElvaX вирішують широкий спектр завдань, які регулюються такими директивами:
· EU RoHS II. Обмежені речовини: Pb, Hg, Cd, Cr, PBB, PBDE в електронних пристроях;
· EU WEEE. Ті ж обмеження, що й у RoHS, але у відпрацьованій електроніці;
· EU ELV. Обмежує зміст деяких важких металів (Cd, Pb, Hg, Cr (шестивалентний)) в автомобілях із вичерпаним терміном експлуатації;
· USA CPSIA 2008. Обмежує вміст свинцю в дитячих іграшках на рівні в 100 ч/млн;
· USA Halogen free Directive;
· California Proposition 65.

Аналіз контрольованих елементів проводиться відповідно до стандартних методик:
· ASTM F2617-15. Стандартна методика для кількісного виміру Cr, Br, Cd, Hg, Pb у полімерних матеріалах методом РФА.
· ASTM F963 -11. Стандартна специфікація безпеки споживачів для безпеки дитячих іграшок.
· CPSC-CH-E1001-08.3. Стандартна методика для визначення кількості свинцю (Pb) в дитячих металевих виробах.
· CPSC-CH-E1002-08.3. Стандартна методика для визначення кількості свинцю (Pb) в дитячих неметалевих виробах.

Рекомендовані спектрометри

Відповідність RoHS, WEEE, ELV (pdf)